Ing. Martin Janda, RNDr. Stanislav Škoda

Nabízíme profesionální služby a dlouhodobé zkušenosti v oboru geologie a geotechniky

Návrh založení pozemních, liniových i vodních staveb

Statické zkoušky, laboratorní rozbory zeminy a další

Gabionový systém německé firmy Rothfuss Best Gabion

Stanovení indexu radonového rizika a doporučení řešení

Lokality

České Budějovice, Křemže, Český Krumlov, Velešín, Prachatice, Trhové Sviny, Kamenný újezd a další

Inženýrsko-geologický průzkum

Návrh založení pozemních, liniových i vodních staveb

Poskytuje především podklady pro návrh založení:

 • pozemních staveb (průmyslové haly, bytové domy, rodinné domy, mosty,…)
 • liniových staveb (silnice, polní a lesní cesty, kanalizační potrubí, energetická vedení)
 • malých vodních nádrží (rybníků)
 • protipovodňových opatření (hráze, jezová tělesa)
Geologickéá analýza stavby

Dohled při provádění zemních prací

Statické zkoušky, laboratorní rozbory zeminy, penetrační zkoušky a další

 • přejímky základových spár
 • statické zatěžovací zkoušky deskou
 • laboratorní rozbory zemin, zkoušky zhutnitelnosti
 • kontroly zhutnění zásypů a násypů
 • objemové hmotnosti a vlhkosti zhutněných zemin
 • penetrační zkoušky

Gabiony

Gabionový systém německé firmy Rothfuss Best Gabion GmbH

Konstrukce opěrných stěn, plotů, drobných staveb, zahradních prvků z drátěných košů – gabionů vyplněných převážně různým kamenivem.

Dodáváme prvky gabionového systému německé firmy Rothfuss Best Gabion GmbH. V nabídce výrobce jsou dva systémy gabionových prvků pro různá použití. Vedle tradičního spojování drátěných roštů v systému “ROKO” pomocí spirálových prvků je možné využít systému, kde jsou rošty spojeny pavnějšími závlačkami protaženými oky na konci roštů. Systém “monotecR” odstraňuje všechny ostré hrany, o které je možné se zranit nebo poškodit oblečení. Základní rošty jsou vyrobeny z drátu průměru 4,5 nebo 5,0 mm. Velmi kvalitní pokovení zajišťuje dlouholetou životnost systému.

Gabiony německé firmy Rothfuss Best Gabion GmbH jsou vyráběny ve dvou základních konstrukčních systémech s tloušťkou drátu 4,5 nebo 5,0 mm. V systému ROKO jsou rošty spojovány tradičními spirálami. Rošty jsou vyráběny v 50 cm modulu do velikosti 200 cm. Odstřižením lze velikost roštu zmenšit.
V sytému monotecR jsou rošty po stranách ukončeny oky, kterými se při spojování protahují závlačky. Předností systému jsou odstraněné ostré hrany, takže tolik nehrozí poranění nebo poškození oblečení.Pokovení odporově svařených drátěných sítí je provedeno slitinou zinku a hliníku v minimální tloušťce 350 g/m2, zaručuje velmi dlouhou životnost celého systému. Pevnost v tahu drátů s průměrem 4,5 mm je minimálně 450 N/mm2.

využití gabionu
Radon měření

Radonový průzkum

Stanovení indexu radonového rizika a doporučení dalšího postupu

Provádíme pro projektované stavby odběrem půdního vzduchu z podložních zemin. Výsledkem je stanovení indexu radonového rizika a doporučení opatření, která eliminují vliv radonu na prostředí uvnitř staveb.

REFERENCE

Průmyslové objekty

 • inženýrskogeologický průzkum pro průmyslový areál firmy Pöttinger ve Vodňanech – proveden v několika etapách
 • inženýrskogeologický průzkum nebo dohled při výstavbě halových objektů firmy BOSCH v Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, Mikulově – práce probíhaly průběžně od roku 1998
 • inženýrskogeologický průzkum a dohled při výstavbě halových objektů firmy Kern-Liebers v Českých Budějovicích.

Liniové stavby

Inženýrskogeologické průzkumy pro:

 • polní a lesní cesty
 • silnice, místní komunikace
 • vedení vysokého napětí
 • vodovody a kanalizace.

Vodní díla

Inženýrskogeologický průzkum pro:

 • malé vodní nádrže
 • suché poldry
 • opravy hrází malých vodních nádrží.

Bytové stavby

Inženýrskogeologické průzkumy pro

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • obytné zóny.

Gabiony

Gabiony vyplněné převážně různým kamenivem pro konstrukce:

 • opěrných stěn
 • plotů
 • drobných staveb
 • zahradních prvků z drátěných košů

Kontaktujte nás

Sídlíme v Jižních Čechách, v okolí Českého Krumlova a Českých Budějovic. Jelikož jsme díky své práci velmi často na cestách, domluvte si, prosím, předem schůzku telefonicky, emailem nebo pomocí formuláře na této stránce. Rádi Vás také navštívíme ve Vaší kanceláři nebo přímo na stavbě.

Ing. Martin Janda

Absolvent Stavební fakulty ČVUT Praha, obor Konstrukce a dopravní stavby. Praxe v oboru inženýrské geologie od roku 1987 v tehdejší Stavební geologii, od roku 1994 jako samostatně výdělečná osoba.

RNDr. Stanislav Škoda

Absolvent PřF UJEP v Brně oboru Základní a ložisková geologie. V oboru inženýrské geologie od roku 1986, praxe ve Stavoprojektu a Ateliéru A1 v Českých Budějovicích, od roku 1997 ve vlastní společnosti nebo jako samostatně výdělečná osoba. V letech 2001 až 2016 vyučující na vysoké škole.

Kontaktní formulář